Detta är en testmiljö

En av våra främsta uppgifter är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.

Läs mer om vårt arbete

Forskningsnytt

Här hittar du nyheter om till exempel GMO, genterapi, gensaxar och lagstiftning.

Genteknikens utveckling 2019

En sammanfattning av året som gått

Detta är en rapport till regering som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste räkenskapsåret. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidsskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning

Ladda ner rapportenSe fler rapporter från tidigare år

Prenumerera

Intresserad av att få rapporten mailad till dig varje år?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev “Genteknikens utveckling” för att få den senaste rapporten till din e-post så fort den kommer ut


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter